About Us

 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของเรา.....

         เป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อและมีรสชาติอร่อยจากแหล่งกำเนิดที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดระนอง

         "คอคอดกระ ภูเขาหญ้ากาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"  เป็นคำขวัญของจังหวัดระนองชาวระนองใช้เรียกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ว่า กาหยู ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองมาเป็นเวลานาน

 

 

 

Visitors: 29,350